#cennyowoc

O projekcie


Kampania „Zadbaj o #cennyowoc” ma pomóc producentom owoców wyprodukować i sprzedać wysokiej jakości owoce, spełniające rygorystyczne wymogi handlu, a także wejść na nowe, wymagające rynki zbytu. Na stronie dedykowanej plantatorom czereśni, wiśni oraz truskawek, znajdziecie między innymi:


 • praktyczne porady dla sadowników,
 • najnowsze trendy i zalecenia z zakresu ochrony i ekonomiki upraw,
 • sadowniczą bazę wiedzy,
 • materiały video,
 • artykuły i wywiady z ekspertami z branży oraz plantatorami.

 

Czereśnie


 
 • Sprawdź, jak miniony sezon podsumowują producenci czereśni z Polski i Belgii oraz międzynarodowi doradcy sadowniczy
 • W jakim kierunku zmierza polski rynek produkcji czereśni i wiśni?
 • Szkodniki zagrażające czereśniom
 • Porady, zalecenia, system ochrony

Truskawki

 

 • Sprawdź, jak miniony sezon podsumowują producenci truskawek
 • Perspektywy opłacalnej produkcji truskawki
 • Kwieciak malinowiec w uprawie truskawki - jak mu zaradzić?
 • Ochrona upraw - problemy, nowości, trendy
 

O projekcie


Kampania „Zadbaj o #cennyowoc” ma pomóc producentom owoców wyprodukować i sprzedać wysokiej jakości owoce, spełniające rygorystyczne wymogi handlu, a także wejść na nowe, wymagające rynki zbytu. Na stronie dedykowanej plantatorom czereśni, wiśni oraz truskawek, znajdziecie między innymi:


 • praktyczne porady dla sadowników,
 • najnowsze trendy i zalecenia z zakresu ochrony i ekonomiki upraw,
 • sadowniczą bazę wiedzy,
 • materiały video,
 • artykuły i wywiady z ekspertami z branży oraz plantatorami.
 

Czereśnie


 • Sprawdź, jak miniony sezon podsumowują producenci czereśni z Polski i Belgii oraz międzynarodowi doradcy sadowniczy
 • W jakim kierunku zmierza polski rynek produkcji czereśni i wiśni?
 • Szkodniki zagrażające czereśniom
 • Porady, zalecenia, system ochrony
 

Truskawki


 • Sprawdź, jak miniony sezon podsumowują producenci truskawek
 • Perspektywy opłacalnej produkcji truskawki
 • Kwieciak malinowiec w uprawie truskawki - jak mu zaradzić?
 • Ochrona upraw - problemy, nowości, trendy
 
 
 

   

  Partnerem kampanii jest:

  FMC Agro Polska Sp. z o.o.

  ul. Złota 59

  Warszawa Polska

  +48 22 397 17 86

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest FMC Agro Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120, zwana dalej „Administratorem”.
  2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – zapewnienie kontaktu oraz realizacja zapytań), w celu przyjęcia zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego i udzielenia na nie odpowiedzi.
  3. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności obsługę informatyczną, usługi marketingowe, księgowe, prawnicze. Odbiorcami danych mogą być również podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  4. Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) na podstawie: tzw. standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat stosowanych zabezpieczeń, należy skontaktować się wysyłając zapytanie na adres email: ochrona.danych@fmc.com
  5. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a następnie będą archiwizowanie przez okres, w którym właściwe przepisy prawa nakazują przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Po wskazanym wyżej okresie dane osobowe będą usuwane lub anonimizowane.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:
   1. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
   2. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  7. Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Może Pani/Pan realizować te prawa poprzez wysłanie wniosku z takim żądaniem na adres: FMC Agro Polska Sp. z o.o. Złota 59, 00-120 Warszawa, lub drogą email: ochrona.danych@fmc.com
  8. Podanie danych oznaczonych gwiazdką jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesłania wiadomości. Podanie innych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania zapytania.
  Kontakt